#Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
Quý IV/2021, TNH ghi nhận lợi nhuận tăng 11,7%

Quý IV/2021, TNH ghi nhận lợi nhuận tăng 11,7%

(BĐT) - Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 103,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,06 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,3% và 11,7% so với cùng kỳ năm trước.
Quý IV/2020, TNH báo lãi tăng hơn 31%

Quý IV/2020, TNH báo lãi tăng hơn 31%

(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) ghi nhận doanh thu đạt 101,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 29,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,9% và 31,3% so với cùng kỳ năm 2019.