Quý IV/2021, TNH ghi nhận lợi nhuận tăng 11,7%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 103,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,06 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,3% và 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 412,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 141,88 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,8% và 30,2% so với năm 2020.

Năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu là 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 139 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,1% và 27,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2021, Công ty hoàn thành 102,1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 11,1% so với đầu năm lên 1.285,7 tỷ đồng.

Chuyên đề