(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG thông qua Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 8%. Theo đó, Công ty sẽ phát hành 5,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và III sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được cổ đông thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 16%, bao gồm 8% tiền mặt và 8% cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 104 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8% vào tháng 3/2020.

Ngoài ra, Công ty còn có kế hoạch phát hành 3,52 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và 7,39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10.000 đồng/CP.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm 2019; chia cổ tức tối thiểu 16% vốn điều lệ.