(BĐT) - Ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TƯ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về xây dựng kết cấu hạ tầng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về xây dựng kết cấu hạ tầng

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, kết cấu hạ tầng có bước phát triển, đất nước có nhiều công trình hạ tầng lớn, nhưng đến nay hạ tầng vẫn còn là điểm nghẽn đối với sự phát triển như ùn tắc giao thông, quá tải bệnh viện… Nghị quyết 13 của Trung ương đã ra đời được hơn 5 năm, đây là thời điểm cần có báo cáo sơ kết việc triển khai Nghị quyết để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến.

Theo Thủ tướng, dự thảo báo cáo cần nêu rõ các quan điểm mới về phát triển hạ tầng, trong đó nhấn mạnh các cơ chế, thể chế mới, như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Đặc biệt là việc tìm nguồn lực mới để phát triển đất nước, không vì thể chế, cơ chế mà bế tắc phát triển hạ tầng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, khi quy mô nền kinh tế đã tăng lên trên 5 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ công/GDP giảm còn 61% thì liệu đây có phải dư địa để xin chủ trương tiếp tục tìm nguồn ODA phù hợp hay các hình thức khác như trái phiếu chính phủ, trái phiếu công trình, trái phiếu quốc tế… để có nguồn lực phát triển hạ tầng.

Thủ tướng yêu cầu, sau khi lấy ý kiến các bộ, ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng báo cáo cụ thể trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến, trước khi trình Bộ Chính trị. Từ kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng sẽ có một quyết định hoặc Chính phủ có một Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13. Tiếp theo, sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai kết luận của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng hoặc của Chính phủ về phát triển hạ tầng.