Tìm giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Ngày 24/6, Ban Kinh tế trung ương tổ chức Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới" nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt của tiểu vùng Nam Trung Bộ, đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển tiểu vùng.
Toàn cảnh Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới"
Toàn cảnh Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới"

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 39 cho biết, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận số 25- KL/TW, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tiểu vùng Nam Trung bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận) đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình, đề án và đã hoàn thành được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tiểu vùng đã nhiều thay đổi; tư duy về phát triển vùng, tiểu vùng có nhiều đổi mới; một số tiềm năng, lợi thế của tiểu vùng từng bước được khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của một số địa phương trong tiểu vùng vẫn còn những khó khăn. 3/4 địa phương trong tiểu vùng còn chưa tự cân đối được ngân sách; quy mô nền kinh tế tiểu vùng còn nhỏ và dễ bị tổn thương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chưa có sự đột phá;... Quá trình phát triển đã xuất hiện tình trạng xung đột lợi ích giữa các địa phương, lợi ích giữa từng địa phương với lợi ích tiểu vùng, toàn vùng. Liên kết vùng còn lỏng lẻo, lúng túng, bị động; thiếu vai trò “Nhạc trưởng” định hướng, dẫn dắt của Nhà nước, lợi thế quy mô nhiều ngành, lĩnh vực chưa được khai thác, phát huy...

Do đó, Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới" được tổ chức với mong muốn làm rõ được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong tiểu vùng và cả vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, đề xuất được định hướng lớn về vai trò, chức năng và nhiệm vụ chính của từng địa phương trong tiểu vùng Nam Trung bộ.

Từ đó, đề xuất những giải pháp về quy hoạch và tổ chức không gian tiểu vùng Nam Trung bộ trong mối quan hệ với cả vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, để tiểu vùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và khai thác hiệu quả lợi thế đặc thù của các địa phương trong tiểu vùng và tăng cường liên kết các địa phương trong tiểu vùng Nam Trung bộ; đặc biệt là liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển và phát triển đô thị.

Theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thương hiệu và cạnh tranh, vấn đề liên kết vùng, tiểu vùng mặc dù được đặt ra từ lâu nhưng kết quả đạt được nhìn chung chưa hiệu quả, chưa thực chất. Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng trên, từ tổ chức bộ máy, cơ chế liên kết, mục tiêu, lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề để liên kết, cho đến vấn đề huy động nguồn lực, vấn đề chia sẻ thông tin, dữ liệu, giám sát, hệ thống cây gậy củ cà rốt, hệ thống động lực để cho cán bộ làm.

TS. Phan Thị Song Thương, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ nêu quan điểm, tiểu vùng Nam Trung Bộ có những lợi thế cũng như điều kiện phát triển tương đồng nhau nên việc đẩy mạnh phát triển tiểu vùng rất là quan trọng trong thời gian tới.

Theo chuyên gia này, ngoài việc trao quyền cho Ban điều phối vùng, trong đó có tiểu vùng tham gia thì cần đẩy mạnh sự liên kết trong việc phối hợp cùng thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển những ngành, lĩnh vực mũi nhọn mang tính vùng, tiểu vùng. Thứ hai là thu hút các nhà đầu tư để tránh sự cạnh tranh giữa các địa phương trong tiểu vùng. Tiếp đến là phối hợp cùng nhau để khai thác hiệu quả nhất các cơ sở hạ tầng hiện nay trên địa bàn tiểu vùng, đặc biệt là hệ thống cảng biển và càng hàng không.

"Việc xây dựng các chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của vùng mang tính ưu tiên và mang tính chất vùng cũng rất quan trọng. Ở đây các địa phương cần ngồi lại bàn bạc với nhau xem vùng mình có lợi thế gì là nhiều nhất để từ đó có chương trình hợp tác liên kết phát triển cho một ngành hay lĩnh vực hay vài ngành lĩnh vực gì đó phát triển của tiểu vùng trong thời gian tới", TS. Phan Thị Song Thương chia sẻ.

Chuyên đề