#phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ
Toàn cảnh Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới"

Tìm giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ

(BĐT) -  Ngày 24/6, Ban Kinh tế trung ương tổ chức Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới" nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt của tiểu vùng Nam Trung Bộ, đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển tiểu vùng.