(BĐT) - Ba gói thầu thuộc Dự án bổ sung vốn Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Gọi tắt là Dự án bổ sung) vừa được mở thầu. Đây là một trong những tín hiệu cho thấy chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh Dự án vừa được gia hạn thời gian hoàn thành sang năm 2022.

Các hạng mục thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được triển khai từ năm 2011 đã góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Ảnh: St

Các hạng mục thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được triển khai từ năm 2011 đã góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Ảnh: St

Dự án bổ sung do UBND TP. Phủ Lý làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý tổ chức mời thầu, với tổng mức đầu tư gần 33 triệu USD, tương đương với hơn 732 tỷ đồng (gồm vốn đối ứng và vốn vay Ngân hàng Thế giới).

Biên bản mở thầu cho thấy, tại Gói thầu PL4-32 Trang thiết bị Trường mầm non xã Phù Vân và Gói thầu PL4-33 Trang thiết bị Trường tiểu học Trần Quốc Toản, mỗi gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (2 gói thầu cùng có giá được phê duyệt 2,2 tỷ đồng). Gói thầu PL1-05 Nâng cấp, cải thiện hạ tầng cơ sở các khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung, tổ dân phố Đường Ấm và Quỳnh Chân, phường Lam Hạ (giá gói thầu phê duyệt điều chỉnh là 44,608 tỷ đồng) có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

3 gói thầu nêu trên đang được Bên mời thầu gấp rút thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu và sớm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới.

Phía Chủ đầu tư cho biết, các hạng mục thuộc Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Dự án gốc) đã được triển khai thực hiện từ năm 2011, hiện phát huy hiệu quả rất lớn, từng bước cải thiện bộ mặt đô thị. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tạo sức ép về hạ tầng. Vì vậy, TP. Phủ Lý đã đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ vốn đầu tư bổ sung để thực hiện các nội dung thuộc Dự án bổ sung.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án chỉ còn lại 3 gói thầu xây lắp chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư cho biết, các gói thầu này đều có thời gian thi công kéo dài từ 16 tháng đến 20 tháng. Do đó, sẽ gấp rút triển khai đấu thầu trong năm 2020, để hoàn thành theo đúng kế hoạch đã cam kết.

Dự án bổ sung gồm 4 hợp phần: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản; Cải thiện vệ sinh môi trường; Cầu và đường đô thị; Tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật. Các hạng mục trong 4 hợp phần được chia thành 12 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu xây lắp. Ban đầu, thời gian dự kiến thực hiện Dự án từ năm 2017 - 2020. Tuy nhiên, tháng 9/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, theo đó, thời gian hoàn thành được điều chỉnh sang ngày 30/6/2022.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt ban đầu năm 2017, các gói thầu thuộc Dự án bổ sung lần lượt được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong khoảng thời gian từ quý III/2018 đến muộn nhất quý I/2019. Tuy nhiên sau đó, một số gói thầu xây lắp đồng loạt được điều chỉnh lùi thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu sang quý IV/2020.

Trong số 12 gói thầu thuộc Dự án, Chủ đầu tư cho biết đã trao thầu và đang triển khai thực hiện 4 gói thầu (2 gói thầu xây lắp, 2 gói thầu tư vấn), với tổng giá trị khoảng 4,74 triệu USD. Dự kiến trong năm 2020, 2 gói thầu xây lắp là Gói thầu PL2-05A Nâng cấp hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đường Biên Hòa và Gói thầu PL1-04 Xây dựng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Mầm non Phù Vân sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án chỉ còn lại 3 gói thầu xây lắp chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư cho biết, các gói thầu này đều có thời gian thi công kéo dài từ 16 tháng đến 20 tháng. Do đó, sẽ gấp rút triển khai đấu thầu trong năm 2020, để hoàn thành theo đúng kế hoạch đã cam kết.