(BĐT) - Trong quá trình tham dự một số gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp (DN) cấp nhỏ và siêu nhỏ (các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ đồng), một số hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra tiêu chí không phù hợp khiến các DN nhỏ và siêu nhỏ khó đáp ứng hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện.
Tiêu chí vượt quá năng lực của nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ ảnh 1

Ông Đinh Văn Kỳ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thảo Viên

Đơn cử, chúng tôi đang quan tâm tới một gói thầu thi công xây dựng nạo vét luồng lạch, đường dẫn vào khu neo đậu tàu thuyền tại Bình Định. Đây là gói thầu dành cho nhà thầu là DN cấp nhỏ và siêu nhỏ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói. HSMT yêu cầu nhà thầu phải huy động tàu hút bùn công suất 1.200 CV. Trên thực tế, đây là thiết bị chuyên dùng cỡ lớn chuyên nạo vét luồng biển, cảng nước sâu… Thiết bị này rất hiếm, chỉ có một vài DN lớn chuyên ngành hàng hải trên cả nước mới có thể sở hữu loại tàu này. Trong khi đó, các DN nhỏ và siêu nhỏ lại khó có khả năng thuê thiết bị này để thực hiện vì khối lượng nạo vét của Gói thầu không nhiều (chỉ 237.919 m3); chi phí để huy động thiết bị này cũng lớn. Do đó, việc huy động thiết bị quá lớn cho một gói thầu có khối lượng nạo vét quá ít, dành cho nhà thầu là DN nhỏ và siêu nhỏ là không phù hợp.

Theo đó, các bên mời thầu khi xây dựng HSMT cho các nhà thầu là DN cấp nhỏ và siêu nhỏ cần căn cứ trên quy mô của gói thầu, khả năng đáp ứng của các nhà thầu để đưa ra tiêu chí phù hợp, thu hút nhiều nhà thầu tham dự, tăng tính cạnh tranh.