• Tiêu chí vượt quá năng lực của nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ

    15/12/2021 07:00

    (BĐT) - Trong quá trình tham dự một số gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp (DN) cấp nhỏ và siêu nhỏ (các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 5 tỷ đồng), một số hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra tiêu chí không phù hợp khiến các DN nhỏ và siêu nhỏ khó đáp ứng hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện.

chuyên đề

Kết nối đầu tư