(BĐT) - Tổ giải ngân vốn đầu tư công của Chính phủ vừa có cuộc họp nhằm đánh giá việc thực hiện công tác này trong thời gian qua. 

Phát biểu tại cuộc họp, chỉ ra nguyên chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đó là do vướng mắc trong hệ thống pháp luật, văn bản hướng dẫn, trong áp dụng và thực thi pháp luật và do sự phối hợp chưa chặt chẽ của các bộ, ngành với nhau.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì và phối hợp với các bộ rà soát các vấn đề liên quan tới quy định của pháp luật, phân định rõ từng vướng mắc là do luật, nghị định, thông tư, hay không vướng mắc pháp luật mà vướng vì nhận thức của cán bộ và áp dụng pháp luật để tháo gỡ, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương.

Tính tới hết tháng 11 của năm 2016, các bộ, ngành và địa phương giải ngân được 173.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 70% kế hoạch.