(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam năm 2019.
Kết quả tích cực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin đã góp phần tiếp tục cải thiện nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên

Kết quả tích cực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin đã góp phần tiếp tục cải thiện nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin đã góp phần tiếp tục cải thiện nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong bảng xếp hạng chỉ số GII.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP nhằm nâng cao bền vững chỉ số xếp hạng của Việt Nam về đổi mới sáng tạo. Trong đó tập trung các yếu tố nâng cao chỉ số về thể chế, hạ tầng, trình độ phát triển của kinh doanh và cập nhật các chỉ số còn thiếu trong bảng xếp hạng chỉ số GII.

Theo báo cáo được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố, chỉ số GII năm 2019 của Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 3 bậc, lên vị trí 42 trên 129 quốc gia/nền kinh tế được xếp hạng so với năm 2018.

Thứ hạng này đã cải thiện 17 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đưa Việt Nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp. Quan trọng hơn, Việt Nam có sự tiến bộ ở cả nhóm chỉ số đầu vào (tăng 2 bậc so với năm 2018) và đầu ra (tăng 4 bậc so với năm 2018), cũng như có điểm số cao trong cả 7 trụ cột, đều cao hơn mức trung bình.