Tiếp tục khẳng định tầm vóc, vị thế của ngành Kế hoạch và Đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với phục hồi kinh tế Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025.
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với phục hồi kinh tế Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới. Ảnh: Internet
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với phục hồi kinh tế Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới. Ảnh: Internet

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của Ngành qua hơn 76 năm xây dựng và phát triển, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo, phục hồi phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ngày 10/12/2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời thực hiện Phong trào thi đua do Bộ trưởng phát động ngày 17/9/2021 với chủ đề “Toàn ngành KH&ĐT đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phát huy những thành tích đã đạt được, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành cần tiếp tục không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ để cùng nhau khẳng định tầm vóc, vị thế và uy tín của ngành KH&ĐT - cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển KHXH của Đảng và Nhà nước.

Chuyên đề