• Thủ tướng chỉ thị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025

    14/04/2020 15:30

    (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025. Chính phủ đánh giá, giai đoạn tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là rất nặng nề. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư