Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cuối tuần qua, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã họp định kỳ tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: Lê Tiên
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: Lê Tiên

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong những năm qua khu vực KTTT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh mới, trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, HTX phải có sự thay đổi và chủ động thích ứng...

Phát biểu tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, trong năm 2023, khối lượng công việc của Ban Chỉ đạo để đạt mục tiêu đổi mới, phát triển KTTT, HTX là rất lớn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành cần bám sát hoạt động của bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách chỉ đạo, điều hành để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khung khổ pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Trong đó trọng tâm là Dự án Luật HTX (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành và cơ chế đặc thù hỗ trợ lĩnh vực KTTT tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện Dự án Luật HTX (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Chuyên đề