Tiến độ lập Quy hoạch điện VIII vẫn rất chậm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tiến độ lập Quy hoạch điện VIII vẫn rất chậm.
Tiến độ lập quy hoạch điện VIII chậm dẫn đến chưa triển khai được các dự án phát triển điện năng. Ảnh: EVN
Tiến độ lập quy hoạch điện VIII chậm dẫn đến chưa triển khai được các dự án phát triển điện năng. Ảnh: EVN

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tiến độ lập quy hoạch chậm dẫn đến chưa triển khai được các dự án phát triển điện năng, ảnh hưởng đến thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ báo cáo tình hình, làm rõ nguyên nhân việc chậm tiến độ. Ngoài ra, báo cáo rõ hơn về tình hình triển khai cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu tại Hội nghị COP 26 gắn với việc rà soát, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch phát triển, đặc biệt là Quy hoạch điện VIII; việc bảo đảm tiến độ quy hoạch, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải các-bon.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư