(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Sê San 4A vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2020 với doanh thu thuần 48,9 tỷ đồng, giảm 41% so cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, Công ty chỉ thu được hơn 26,5 tỷ đồng lãi gộp, giảm 49,6% so cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi các khoản chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty lãi sau thuế 15,8 tỷ đồng, giảm 60% so cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thủy điện Sê San 4A đạt doanh thu thuần gần 135 tỷ đồng và lãi ròng gần 28 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,5% và tăng 60% so cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 27% chỉ tiêu lợi nhuận năm đề ra.

Tình hình tài sản của Thủy điện Sê San 4A không quá biến động sau 9 tháng đầu năm. Tổng tài sản đạt mức 1.001 tỷ đồng với nợ phải trả (chủ yếu là nợ vay dài hạn) chiếm 53% tổng tài sản.