Thủy điện Nậm Mu đặt mục tiêu 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

(BĐT) - Phương án tái cấu trúc của Công ty CP Thủy điện Nậm Mu vừa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Công ty CP Thủy điện Nậm Mu sẽ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh điện tại 3 nhà máy Thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An. Công ty cũng dự kiến thực hiện thoái hết vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô và các khoản đầu tư tài chính khác.

ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với mục tiêu 158 tỷ đồng doanh thu và 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 160,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 29,9 tỷ đồng.      

Chuyên đề