#Thủy điện Nậm Mu
Mưa ít, Thủy điện Nậm Mu kinh doanh thua lỗ

Mưa ít, Thủy điện Nậm Mu kinh doanh thua lỗ

(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, trong quý IV/2016, Công ty CP Thủy điện Nậm Mu lỗ hơn 5,152 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng.