(BĐT) - Công ty CP Thủy điện miền Trung (CHP) cho biết, mặc dù diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi, nhưng 6 tháng đầu năm, CHP vẫn đạt kết quả khả quan và có lãi.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 148,707 triệu kWh; sản lượng điện thương phẩm đạt 147,88 triệu kWh; doanh thu đạt 180,86 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được, CHP đưa ra mục tiêu 6 tháng cuối năm, sản lượng điện sản xuất đạt 429,551 triệu kWh; sản lượng điện thương phẩm đạt 425,256 triệu kWh; doanh thu đạt 426,519 tỷ đồng. Công ty cũng đặt mục tiêu doanh thu cả năm là 607 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 213 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến là 14 - 16%. Trước đó, năm 2015, doanh thu của Công ty đạt 750,661 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 328,301 tỷ đồng.

Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm, CHP sẽ thực hiện nghiên cứu xây dựng hồ treo để bổ sung sản lượng điện hàng năm cho Nhà máy Thủy điện A Lưới. Công ty cũng chủ trương tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài ra, CHP còn có kế hoạch đầu tư Dự án trồng 109,08 ha rừng thay thế - Công trình Thủy điện A Lưới với tổng mức đầu tư là hơn 6,8 tỷ đồng.