#Thủy điện miền Trung
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thủy điện miền Trung lãi hơn 223 tỷ đồng sau 6 tháng

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên 2022 được Công ty CP Thủy điện miền Trung công bố, doanh thu của Công ty đạt hơn 496,6 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận sau thuế tăng đến 711%, đạt 223,1 tỷ đồng.