Thủ tướng đồng ý giao Vĩnh Phúc đầu tư Dự án Cầu Vĩnh Phú

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Thủ tướng đồng ý việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chủ trì triển khai đầu tư Dự án Cầu Vĩnh Phú, bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt Dự án. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời sử dụng ngân sách địa phương như đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.     

Chuyên đề