Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì họp về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự kiến, sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp về hoàn thiện nội dung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) sau Kết luận của Thường trực Chính phủ. 

Cùng dự họp với Thủ tướng Chính phủ dự kiến có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ, ngành và đơn vị liên quan.

Theo Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quy hoạch điện VIII tại cuộc họp về nội dung này tổ chức mới đây, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu trong cuộc họp; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch.

Một số nội dung hoàn thiện được Thường trực Chính phủ gợi ý như: Cập nhật tính toán đồng bộ các nội dung của Dự thảo Quy hoạch điện VIII có tầm nhìn đến năm 2050 (vì các quy hoạch ngành và quy hoạch quốc gia cơ bản lấy mốc thời gian đến năm 2050); tiếp tục rà soát theo hướng giảm quy hoạch nguồn điện than đến năm 2030; nghiên cứu về định hướng các cơ chế chính sách cần thiết bảo đảm quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện Quy hoạch…

Được biết, ngày 23/9/2020, Bộ Công thương đã có Tờ trình 5709/TTr-BCT về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới 2050 trình Thủ tướng Chính phủ.

Chuyên đề