Thu phí sử dụng đường bộ hơn 3.200 tỷ đồng

(BĐT) - Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 18/6/2017, tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước đạt hơn 3.242 tỷ đồng, đạt 52,7% kế hoạch năm 2017. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hiện tại, đã chuyển 3.880 tỷ đồng cho các đơn vị quản lý và bảo trì đường bộ, đạt 54,6% kế hoạch chi cả năm và gần 1.924 tỷ đồng (thuộc nguồn 35% năm 2017) cũng đã được phân bổ về các quỹ bảo trì đường bộ địa phương, đạt 85% kế hoạch phân bổ năm 2017.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, trong 6 tháng đầu năm, việc bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được triển khai kịp thời trên tất cả lĩnh vực, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Công tác quản lý các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa được tăng cường; không cấp phép triển khai các dự án mới, đồng thời tiến hành ký kết quy chế phối hợp với các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát…

Chuyên đề