Công ty CP Global Tanker trân trọng kính mời các đơn vị trong và ngoài nước tham gia chào giá cạnh tranh thanh lý tàu biển với chi tiết như sau.
THƯ MỜI CHÀO GIÁ THANH LÝ TÀU BIỂN

1. Chi tiết tàu biển thanh lý:

- Tên tàu: GT Liberty.

- Năm đóng: 1990 tại Nhật Bản.

- Quốc tịch: Panama.

- Trọng tải: 17,845 DWT.

- Mớn nước: 9.021 m.

2. Tình trạng tàu:

- Đang hoạt động bình thường.

- Hiện đang neo tại khu vực TP.HCM.

3. Đối tượng được mua: Các công ty, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ năng lực pháp lý và tài chính.

4. Trình tự chào mua thanh lý: * 10 - 17/08/2020: Bên mua gửi đơn đăng ký mua theo mẫu đồng thời đặt cọc dự thầu 100 triệu VND vào TK treo do bên bán mở. Số tiền này sẽ được hoàn trả nếu bên mua không trúng thầu. Số tiền này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp bên mua không tiến hành giám định tàu, hoặc vi phạm chào giá, hoặc có chào giá nhưng không tiến hành đặt cọc mua tàu đúng hạn.

* 10 - 17/08/2020: Xem, giám định tàu.

* 18 - 20/08/2020: Ký chấp nhận các điều khoản HĐ mua tàu theo mẫu.

* 20/08/2020: Chào giá mua tàu gửi vào email: juna@globaltanker.net.

* 24/08/2020: Công bố bên trúng đấu giá.

* 25/08/2020: Đặt cọc 20 tỷ vào TK treo do bên bán mở. Nếu bên trúng thầu không thực hiện đặt cọc đúng hạn, bên bán có quyền bán cho bên chào giá tiếp theo.

* 01 - 15/09/2020: Thanh toán toàn bộ tiền và nhận bàn giao tàu.

5. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty CP Global Tanker. Địa chỉ: #1009, Block B, Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Người phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Vân - Điện thoại: 0906.666.002; Email: juna@globaltanker.net./.