Thu hơn 1.400 tỷ đồng qua đấu giá đất tại Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 62 khu đất đã được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) với tổng diện tích 453.986,1 m2. Tổng số tiền thu được từ đấu giá QSDĐ là 1.411.262 triệu đồng .

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc vào chiều ngày 11/10 giữa Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Tỉnh và UBND Tỉnh về việc thực hiện công tác đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất (SDĐ) hoặc cho thuê đất, đấu giá tài sản công (TSC) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2022.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2022, công tác tổ chức đấu giá QSDĐ trên địa bàn Tỉnh được các cơ quan, đơn vị tổ chức theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Quản lý, sử dụng TSC năm 2017 và Thông tư liên tịch của Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp. UBND Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá QSDĐ trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tỉnh đã ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện về công tác đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc thuê đất. Việc lập phương án đấu giá, quyết định đấu giá QSDĐ trên địa bàn Tỉnh được các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, căn cứ kế hoạch SDĐ hàng năm của cấp huyện phê duyệt, các đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ đã thực hiện thủ tục lập, trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá cho 124 khu đất, với tổng diện tích đấu giá 539.516,9 m2. Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, đã có 62 khu đất được đấu giá, tổng diện tích 453.986,1 m2, tổng số tiền thu từ đấu giá QSDĐ đạt 1.411.262 triệu đồng. Trong đó, 432.103,2 m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giao đất thực địa cho người trúng đấu giá; 21.882,9 m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giao đất thực địa.

Đối với công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý, từ năm 2020 đến tháng 8/2022, tổng số 148 TSC được đấu giá, với số tiền thu được là 5.597 triệu đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư