(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), ngày 20/12/2021, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã nhận quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017 - 2018. Theo đó, Công ty sẽ bị truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và gần 10 tỷ đồng tiền chậm nộp. Ngoài ra, Công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế gần 68 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, ngày 1/3/2021, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức với số thuế và tiền chậm nộp là 440 tỷ đồng cũng do các vi phạm trong thời kỳ thanh tra từ 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Theo báo cáo tài chính quý III/2021, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã hoàn tất thanh toán khoản thuế này.