(BĐT) - Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số (CCIHP) cần tuyển những tổ chức đủ điều kiện tại Việt Nam để trở thành đối tác triển khai các hoạt động của dự án “Hòa nhập 1: Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam ” do USAID tài trợ tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Tổng ngân sách cho các đối tác triển khai được phân bổ dự kiến là USD 16.700.000 cho thời gian 5 năm của dự án, và mức cam kết cho giai đoạn 1 - tới cuối tháng 12 năm 2022 là USD 2.865.000.

Các tổ chức đủ điều kiện là những tổ chức ngoài công lập, có thể tham gia độc lập hoặc liên danh (bao gồm cả các tổ chức giáo dục và cơ sở y tế), các tổ chức phi chính phủ hoặc phi lợi nhuận được thành lập tại Việt Nam hoặc đã đăng ký và đang hoạt động tại Việt Nam.

Các đơn vị, tổ chức có thể ứng tuyển tham gia các gói hoạt động sau đây:

- Gói 1: Phát triển nguồn nhân lực PHCN và mở rộng, nâng cao chất lượng các đơn vị phục hồi chức năng áp dụng phương thức tiếp cận đa chuyên ngành.

- Gói 2: Cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng; cung cấp các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật và tăng tiếp cận tại gia đình.

- Gói 3: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho người khuyết tật.

- Gói 4: Cung cấp dịch vụ trợ giúp tâm lý, dịch vụ xã hội hỗ trợ khả năng sống độc lập và hoà nhập; hỗ trợ thực thi chính sách và cải thiện thái độ công chúng, nâng cao bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Các đơn vị, tổ chức quan tâm vui lòng nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại hồ sơ mời thầu muộn nhất 17 giờ 00 (giờ Hà Nội), ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Chi tiết hồ sơ ứng tuyển có thể được tải về tại: https://ccihp.org/media/archive/Inclusion%201_Ho_so_moi_ung_tuyen.pdf

Mọi thông tin và câu hỏi vui lòng liên hệ:

- Người liên hệ: Đỗ Thị Đoan. - Email: dtdoan@ccihp.org.

- Địa chỉ: Số 48, ngách 251/8 Nguyễn Khang, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. - Website: www.ccihp.org.

Một số mốc thời gian dành cho ứng viên:

- Ngày thông báo hồ sơ mời: Ngày 28 tháng 7 năm 2021. - Hạn gửi câu hỏi về hồ sơ: Ngày 03 tháng 8 năm 2021. - Hội thảo giải đáp thông tin: Ngày 09 tháng 8 năm 2021. - Hạn nộp hồ sơ: Ngày 30 tháng 8 năm 2021, trước 17 giờ 00 (giờ Hà Nội).

-------------------------------------------------

ANNOUNCEMENT

REQUEST FOR APPLICATION

Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) is seeking applications from eligible organizations in Vietnam to be sub-awardees for implementation of USAID funded Inclusion I project in 3 provinces of Quang Tri, Thua Thien Hue and Quang Nam. The total budget for sub-awardees is tentatively allocated at USD 16,700,000 for a 5-year project, and committed at USD 2,865,000 for phase I - by the end of December 2022.

Eligibility for this award is restricted to single or joint-venture of private entities (including educational institutions and health facilities), non-governmental or not-for-profit organizations which are either established in Vietnam, or registered and is working in Vietnam.

Applicants can apply for the 04 following packages:

Package 1: Development of human resource in rehabilitation and expansion and quality improvement of rehabilitation units, based on a multi-disciplinary approach.

Package 2: Providing rehabilitation services at health care facilities and in community; providing assistive devices and home accessibility.

Package 3: Providing home-based care services for persons with disabilities.

Package 4: Providing psychological supports, social services that enhance independent living skills and social inclusion; supporting the implementation of policies and raising public awareness; improving gender equality and prevention of gender-based violence.

Deadline for Applications: By 5.00 PM Hanoi local time, August 30, 2021.

Details for the Request for Application can be download at: https://ccihp.org/media/archive/Inclusion%201_Request_for_Application.pdf

For more information, please contact:

Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) Contact point: Ms. Do Thi Doan – Procurement Officer Email: dtdoan@ccihp.org

Address: No 48, Alley 251/8, Nguyen Khang Street, Cau Giay District, Ha Noi Website: www.ccihp.org Important Timeline for your reference: RFA Issuance Date: 28 July, 2021. Deadline for Questions: 3 August, 2021. Time for workshop: 9 August, 2021. Deadline for Applications: 30 August, by 5.00 PM Hanoi local time.