• THÔNG BÁO MỜI ỨNG TUYỂN ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN

    29/07/2021 00:00

    (BĐT) - Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số (CCIHP) cần tuyển những tổ chức đủ điều kiện tại Việt Nam để trở thành đối tác triển khai các hoạt động của dự án “Hòa nhập 1: Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam ” do USAID tài trợ tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

chuyên đề

Kết nối đầu tư