Thông báo mời nộp hồ sơ đề xuất số LINKSME-RFP-17-2022

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ (USAID LinkSME)

Mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP) số LINKSME-RFP-17-2022

“Hỗ trợ phát triển chuỗi tài liệu kỹ thuật số/đào tạo trực tuyến (e-learning) để hướng dẫn cán bộ Chính phủ Việt Nam giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công”

Ngày phát hành: 13/12/2022.

Ngày hết hạn: 03/01/2023, 17h30 giờ Hà Nội.

Dự án USAID LinkSME đang cần tìm công ty hoặc tổ chức của Việt Nam có đủ năng lực và đăng ký hợp pháp để hỗ trợ Dự án và Cơ quan đối tác của Dự án thực hiện hỗ trợ phát triển chuỗi tài liệu kỹ thuật số/đào tạo trực tuyến (e-learning) để hướng dẫn cán bộ Chính phủ Việt Nam giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công.

Xin vui lòng truy cập đường link sau đây để biết thêm chi tiết về Thư mời nộp hồ sơ đề xuất (RFP): Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-–-Develop-Digital-Learning-Materials-on-Online-Public-Services.pdf (iesc.org)

-----------------------------------------------------------------

USAID Linkages for Small & Medium Enterprises (USAID LinkSME)

Request for Proposal (RFP) No. LINKSME-RFP-17-2022

Support the development of a series of digital/ E-learning materials to instruct GVN officials in handling online APs and public services and to guide businesses and citizens in accessing and utilizing public services

Issue date: December 13, 2022.

Closing date:January 03, 2023, 5:30 PM. Hanoi Time.

USAID LinkSME is seeking a qualified and legally registered Vietnamese company or organization to support the development of a series of digital/ E-learning materials to instruct GVN officials in handling online APs and public services and to guide businesses and citizens in accessing and utilizing public services.

Please refer to the following link for more details of the RFP: Vietnam-USAID-LinkSME-Project-Request-for-Proposals-–-Develop-Digital-Learning-Materials-on-Online-Public-Services.pdf (iesc.org)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư