#usaid
Đào tạo kỹ năng số giúp lao động thất nghiệp tìm nghề mới

Đào tạo kỹ năng số giúp lao động thất nghiệp tìm nghề mới

(BĐT) - Ngày 28/6 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Diễn đàn "Việc làm Số cho công nhân" và sự kiện công bố Chương trình "Cơ hội mới" nằm trong khuôn khổ hoạt động “Nguồn nhân lực cho Đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE).
Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp

Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ
Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp

Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ
Các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam sẽ được hỗ trợ để tiếp cận công nghệ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn. Ảnh: Huấn Anh

42 triệu USD nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam

(BĐT) - Ngày 15/4/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiến hành ký trực tuyến một thỏa thuận trị giá 42 triệu USD. Thỏa thuận này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp và củng cố nguồn nhân lực.