(BĐT) - Ngày 15/4/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiến hành ký trực tuyến một thỏa thuận trị giá 42 triệu USD. Thỏa thuận này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp và củng cố nguồn nhân lực.
Các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam sẽ được hỗ trợ để tiếp cận công nghệ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn. Ảnh: Huấn Anh

Các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam sẽ được hỗ trợ để tiếp cận công nghệ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn. Ảnh: Huấn Anh

Theo đó, các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của USAID trong khuôn khổ thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển của Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp do những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương làm chủ, thông qua tạo môi trường thuận lợi để họ tiếp cận công nghệ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn.

Thỏa thuận này cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, kết nối sâu rộng các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam với các tập đoàn, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc tế, đồng thời củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao cần thiết cho một nền kinh tế vững mạnh dựa trên tri thức.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết: “Thỏa thuận này thể hiện cam kết không ngừng của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trở thành một nền kinh tế bao trùm, đổi mới sáng tạo và cởi mở hơn”.