Thông báo mời chào giá thanh lý phế liệu máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP vrs VietAdjusters (đại diện cho Công ty TNHH Woochang Việt Nam và Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA) thông báo mời nhà thầu tham gia chào giá thanh lý phế liệu máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ bị tổn thất do “cháy”.

Địa điểm khảo sát và thực hiện gói thanh lý trên tại Công ty TNHH Woochang Việt Nam, Lô 02, CCN Trảng Nhật 1, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian khảo sát và nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 16/09/2022.

Liên hệ khảo sát và nhận hồ sơ chào giá: CÔNG TY TNHH WOOCHANG VIỆT NAM: Ông Hưng – Quản lý (Số điện thoại: 0935.109.034)

Chuyên đề