Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu

0:00 / 0:00
0:00
Tên gói thầu: Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách”.

Tên dự án: Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

Thời gian đã đăng tải phát hành HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Việt Nam: Từ 18 giờ 15 phút ngày 19 tháng 01 năm 2023.

Mã thông báo mời thầu: IB2300010641.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Thông tin đã được thông báo trên báo giấy Báo Đấu thầu (01/02/2023), Báo Vietnam News (01/02/2023) và báo mạng Báo Đấu thầu (31/01/2023); Báo Vietnam News (31/01/2023).

Nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu mới là:

- 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Các thông tin khác không thay đổi.

Ghi chú: Thời gian được tính theo giờ Việt Nam.

------------------------

Notice of bid closing time extension

Name of the Package: Package No. 5.10 “Construction and Equipment Installation for the Passenger Terminal Building”.

Name of the Project: Component Project No.3 - Airport Essential Facilities under the Project of Long Thanh International Airport Construction - Phase 1.

Time of posting issuance of the bidding documents on Vietnam National E-procurement Network: From 18:15 on January 19th, 2023.

Code of the Invitation to bid: IB2300010641.

Bid closing time: 09:30 AM on March 28th, 2023.

The information was published on the Vietnam Public Procurement Review Journal (Bao Dau Thau) (on February 01, 2023), Vietnam News (on February 01, 2023) in form of paper; and Vietnam Public Procurement Review Journal (on January 31, 2023), Vietnam News (on January 31, 2023) online.

Now Airports Corporation of Vietnam - JSC would like to announce the extension of bid closing time which is:

- 09:30 AM on April 28th, 2023.

- Technical proposal opening time: 10:00 AM on April 28th, 2023.

Other information shall remain unchanged.

Remark: Time indicated in this announcement is local time in Vietnam.

Chuyên đề