(BĐT) - Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ gia hạn bán lô máy móc, thiết bị sợi tại Tổng Công ty. Đ/c: Số 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Cụ thể:

STT

Tên tài sản

ĐVT

SL

Năm sử dụng

1

Máy đánh ống 21C

Cái

1

1/1/2005

2

Máy sợi con Jingwei F1520

Cái

14

1/1/2005

Máy thổi bụi sợi con F1508-516

Cái

7

Tổng cộng

22

Gia hạn thời gian đăng ký, nhận hồ sơ và xem tài sản: Từ ngày 31/05/2019 đến ngày 28/06/2019 trong giờ hành chính. Từ thứ 2 đến thứ 6 (Buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút); Thứ bảy từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00.

Trong đó thời gian nhận mở thư chào giá: Hạn cuối cùng vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 28/06/2019.

Địa chỉ liên hệ: Phòng KTĐT - Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. Đ/c: Số 36 Ông Ích Đường, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Điện thoại 0236.3670423; Fax 0236.3846 216.