(BĐT) - Trong lịch sử nước Việt Nam hiện đại, bài học về việc chớp thời cơ, tập trung sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong những cơ hội lịch sử có tính chất quyết định để tạo nên tương quan lực lượng mới, kết hợp với động lực thời đại mà dựng nên đại nghiệp, luôn là bài học thời sự.
Đã đến thời điểm đẩy mạnh, đi tới cao trào của một cuộc canh tân đất nước mới, hướng tới thịnh vượng. Ảnh: Tiên Giang

Đã đến thời điểm đẩy mạnh, đi tới cao trào của một cuộc canh tân đất nước mới, hướng tới thịnh vượng. Ảnh: Tiên Giang

Cách mạng Tháng Tám vươn nhanh tới đỉnh cao độc lập trong một cơ hội đặc biệt để không tốn máu xương mà lập quốc. Chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975 là táo bạo, thần tốc trong thời cơ lịch sử để thống nhất giang sơn. Và hiện nay là một thời cơ mới để vươn tới phát triển thịnh vượng…

Từ quá khứ hào hùng...

Các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà bình luận chính trị lớn trong và ngoài nước đã phân tích rất thuyết phục về việc chớp thời cơ để giải phóng dân tộc, phá tan xiềng xích áp bức và bóc lột của chủ nghĩa thực dân và phong kiến, lập nên chính quyền công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, tuyên xưng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Thời cơ ấy đã được hun đúc từ rất nhiều xương máu cách mạng, từ các phong trào đấu tranh đòi dân chủ và độc lập dân tộc, các cuộc khởi nghĩa, các cuộc tập dượt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thời cơ đã xuất hiện và chín muồi rất nhanh kể từ khi Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương (ngày 9/3/1945). Đảng ta đã nắm bắt được thời cơ này, có chỉ thị lịch sử “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” sau thời điểm đó chỉ 3 ngày, vào ngày 12/3/1945, nhanh chóng phát triển lực lượng cách mạng như vũ bão, ào ạt tiến tới đỉnh cao thắng lợi.

Cách mạng Tháng Tám là một biểu tượng đẹp đẽ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ hơn 5 tháng sau khi xuất hiện thời cơ đã vươn tới thành công, không tốn nhiều máu xương mà mở ra một thời đại mới, lập nên một nhà nước nhân dân trên dải đất vốn nằm dưới sự cai trị của chế độ phong kiến và thuộc địa. Không chỉ thế, sức mạnh đại đoàn kết do chính thể mới ấy quy tụ đã làm nền tảng cho sức bền quật khởi trong suốt quá trình tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, tạo nên chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước kéo dài sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến hơn 20 năm. Bao nhiêu máu xương tiếp tục đổ xuống cũng là nhằm tạo dựng một thời cơ lịch sử. Thời cơ ấy đã xuất hiện và việc nắm bắt để hoàn thành sự nghiệp thống nhất giang sơn với tinh thần “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” đã đi đến kết thúc thắng lợi trọn vẹn với hình ảnh lá cờ chiến thắng được kéo lên trên thành lũy cuối cùng của chính quyền Sài Gòn vào trưa ngày 30/4/1975 lịch sử.

Lật giở lại những diễn biến lịch sử vào thời điểm ấy, chúng ta càng thấy rõ những chứng lý của bài học vận dụng và phát huy thời cơ để tỏa sáng vận nước.

Sau khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết, bước vào nửa cuối năm 1974, cục diện chiến trường miền Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ, thời cơ giải phóng, kết thúc chiến tranh bắt đầu xuất hiện. Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/1974, một kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được hình thành, mục tiêu đặt ra là trong 2 năm với 2 bước. Bước 1 là mở những cuộc tấn công lớn và rộng khắp ở miền Nam trong năm 1975 nhằm tạo ra đột phá chiến lược; bước 2 là tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 1976.

Thời cơ đến kết hợp với chiến lược đúng đắn còn tạo ra những thay đổi cục diện chiến trường nhanh hơn. Vào đầu năm 1975, sau chiến thắng Phước Long (18/12/1974 - 6/1/1975), những bộ óc chiến lược của Hà Nội đã vạch ra cái đích tiến đến Sài Gòn ngay trong năm 1975. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối là thành quả của việc kết hợp nhiều nhân tố nội tại quốc gia với những nhân tố khách quan thời đại dưới sự lãnh đạo cách mạng đúng đắn, sáng tạo, trong đó nổi bật là sự vận dụng tài tình bài học về việc tạo ra và nắm lấy thời cơ lịch sử.

Thời cơ độc lập, thời cơ thống nhất và thời cơ phát triển thịnh vượng ảnh 1

Con người là một trong những nguồn lực phát triển quan trọng nhất cho giai đoạn tới. Ảnh: Lê Tiên

... đến biểu tượng mới của đoàn kết, thống nhất và chiến thắng

Vào thời điểm kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước năm ngoái, toàn cầu bùng phát đại dịch Covid-19. Và thời điểm ấy cũng ghi nhận đỉnh dịch lần thứ nhất tại Việt Nam. Thay vì mít tinh và hân hoan chào mừng, Việt Nam đã tạo nên một biểu tượng mới của sự thống nhất. Tất cả các nguồn lực quốc gia được huy động, toàn dân tập hợp tin tưởng và đoàn kết để cùng chia sẻ, tuân thủ những kế hoạch và phương án do Chính phủ đề ra, quyết tâm vượt qua đại dịch. Ngay giữa những ngày căng thẳng ấy, đã có những nhà lãnh đạo của đất nước nói tới việc cần phải nhìn vượt qua thời gian, vượt qua tình trạng đại dịch đang bộn bề âu lo và thách thức để đón lấy thời cơ mới cho phát triển.

Đúng một năm sau, vào dịp kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước, Việt Nam đã từng bước khống chế, đang đi dần đến chiến thắng đại dịch. Và thời điểm hiện nay cho thấy một thời cơ mới để tiến hành mạnh mẽ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước, hướng tới thịnh vượng.

Từ sau khi đất nước thống nhất đến nay, với biết bao vấn đề hậu chiến, bao nhiêu xung đột trên bình diện cả khu vực và toàn cầu, tương lai đất nước ngày càng hiện ra hoàn thiện với những nhận thức và hoạch định mới. Những nhận thức và hoạch định ấy được hình thành từ cả những bài học về thất bại, trải nghiệm sai lầm, duy ý chí hay sự lột xác từ chấn chỉnh đội ngũ sau những phẫu thuật đau đớn với căn bệnh tha hóa, tự diễn biến và cá nhân chủ nghĩa. Tất cả những điều ấy là sự chuẩn bị để đón lấy thời cơ phát triển đất nước.

Giờ đây, sau thành công bước đầu của cuộc chiến chống đại dịch, sau những chuẩn bị và trải nghiệm quốc gia mấy chục năm qua, đã đến thời điểm đẩy mạnh, đi tới cao trào của một cuộc canh tân đất nước mới. Một cuộc canh tân, phát triển hướng tới thịnh vượng quốc gia hội tụ cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa…

Thiên thời đã có. Thế giới, sau bao biến chuyển, đã thông thương. Các nền kinh tế từ khép kín với nhiều rào cản đã mở rộng luật chơi, đầy cạnh tranh nhưng rất sòng phẳng. Mọi quốc gia, bằng lợi thế và năng lực của mình, có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, không phân biệt những thể chế khác nhau, miễn là tôn trọng giá trị chung. Mọi nền kinh tế giờ đã trở nên bình đẳng và có thể đàng hoàng tham gia “cuộc chơi” toàn cầu.

Địa lợi cũng đã sẵn sàng. Từ vị thế bị phân biệt, thậm chí kỳ thị, Việt Nam đã có vị thế bình đẳng chính trị trong khu vực và toàn thế giới. Việt Nam đã tham gia và có tiếng nói uy tín trên mọi diễn đàn, từ khu vực, châu lục tới Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đất nước Việt Nam hiền hòa, có vị trí địa chính trị quan trọng, có nguồn nhân lực dồi dào, có nguồn tài nguyên phong phú, có nền tảng để xây dựng những nền sản xuất với đa dạng sản phẩm hữu ích cho con người và nhân loại.

Nhân hòa thì đang vun đắp. Cả dân tộc đều đang nóng lòng góp sức cho phát triển. Đồng thuận và yên bình là mong đợi của mọi người dân. Người Việt, cả ở trong và ngoài nước, đều mong muốn đóng góp xây dựng quê hương. Bao nhiêu ước vọng dường như đang tụ về…

Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Nguồn lực phát triển cho giai đoạn tới là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”.

Tại kỳ họp Quốc hội nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và quản trị quốc gia vừa bế mạc, nhiều nhân tố mới với những khẳng định về tâm huyết, tài năng và kinh nghiệm được trao sứ mệnh đã mang đến thêm những kỳ vọng. Trước mắt, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới sẽ diễn ra trên cả nước, lựa chọn thêm những nhân tố mới ở các địa phương để thúc đẩy công cuộc phát triển toàn diện từ cơ sở.

Một đội ngũ đông đảo các doanh nhân đã xuất hiện và đang tiếp tục xuất hiện. Nhiều doanh nhân Việt Nam đã có tên trên những bảng xếp hạng toàn cầu và thực sự họ đã có những sản phẩm kết tinh trí tuệ, tâm huyết để đi ra toàn cầu. Họ là lực lượng dẫn đầu xã hội trong cuộc canh tân mới. Những gì đã làm được, những gì còn dang dở, thậm chí thất bại, sẽ là tiền đề cho mỗi doanh nhân trên chặng đường phía trước.

Trong cuộc canh tân mới mẻ và tầm cỡ này, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích và đề cao mọi cá nhân cùng đất nước làm giàu, phát triển kinh tế thị trường, tôn trọng những quy luật khách quan nhưng chú trọng những đặc thù và sáng tạo riêng của quốc gia. Đấy như là đang mở một mặt trận lớn, một cuộc lên đường mới với rất nhiều hào khí và sung mãn.

Chưa bao giờ đất nước có vị thế và điều kiện để hướng tới phát triển như hiện nay. Việt Nam, một quốc gia cường thịnh sẽ không còn mãi là giấc mơ của ngàn đời, mà đang hiện thực hóa dần trước cố gắng của mỗi người dân trong tâm thế nắm lấy và tận dụng thời cơ. Bài học về thời cơ độc lập, thời cơ thống nhất càng trở nên thời sự với một định danh mới: Thời cơ phát triển thịnh vượng!