(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình đã có Báo cáo giải trình cụ thể với Lãnh đạo UBND TP. Hòa Bình về sự việc thi công trước đấu thầu tại gói thầu Thi công xây lắp công trình (gói thầu số 1) Dự án Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi trẻ đến kênh tiêu 20.
Công tác lựa chọn nhà thầu đang ở bước đánh giá về mặt kỹ thuật nhưng trên thực tế gói thầu đã được triển khai. Ảnh: B.T

Công tác lựa chọn nhà thầu đang ở bước đánh giá về mặt kỹ thuật nhưng trên thực tế gói thầu đã được triển khai. Ảnh: B.T

Thời hạn 30/6/2016 là khó hoàn thành

Theo giải trình của Bên mời thầu, công trình Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi trẻ đến Kênh tiêu 20 được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 14/4/2015; được phê duyệt đầu tư ngày 16/7/2015 tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND.

Trong quá trình thực hiện Dự án, Bên mời thầu đã tham mưu cho UBND TP. Hòa Bình trình UBND tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị phê duyệt danh mục dự án cấp bách tại Tờ trình số 960/TTr-UBND ngày 20/8/2015. Trên cơ sở đề nghị của UBND TP. Hòa Bình và đề xuất của Sở Kế hoạch và­ Đầu tư Hòa Bình tại Văn bản số 1209/SKHĐT-NN ngày 18/9/2015, UBND Tỉnh đã giao UBND TP. Hòa Bình khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và tổ chức thi công xong trước mùa mưa bão năm 2016.

Bên mời thầu thừa nhận, việc thi công trước đấu thầu xuất phát từ sự chủ quan, nóng vội của Ban QLDA Xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình và Ban xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Ngày 28/10/2015, Dự án được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND. Ngày 5/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo UBND TP. Hòa Bình để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình, trong đó có công trình Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi Trẻ đến kênh tiêu 20 cần phải tập trung và phối hợp để xử lý thoát nước về kênh tiêu 20. Đến ngày 18/11, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án mới được phê duyệt tại Văn bản số 1486/UBND-CNXD.           

Sau đó, Ban QLDA xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình đã thành lập tổ tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu (HSMT), phê duyệt HSMT, đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu, bán HSMT. Và đến ngày 5/1/2016, gói thầu số 1 thuộc Dự án trên được đóng, mở thầu. Theo tính toán của Bên mời thầu, nếu làm theo các bước trong quy trình đấu thầu thì phải đến tháng 2/2016 thì công trình mới chính thức được triển khai. Theo thông tin tại Phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trên là 6 tháng. Vì vậy, Ban QLDA xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình cho rằng, thời hạn mà UBND Tỉnh yêu cầu công trình trên phải đáp ứng tiến độ xong trước 30/6/2016 là rất khó hoàn thành.

Chủ động mời nhà thầu thi công trước để tránh lãng phí?

Theo giải trình của Ban QLDA xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình, việc triển khai Dự án sẽ giải quyết bức xúc trong nhân dân về việc ngập úng cục bộ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc sản xuất trên diện rộng mấy năm trở lại đây.

Trên thực tế, mặt bằng thực hiện Dự án Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi trẻ đến kênh tiêu 20 có liên quan trực tiếp đến mặt bằng thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm TP. Hòa Bình (dự án này đang được khẩn trương thi công san lấp mặt bằng và xây dựng các hạng mục để đến cuối tháng 7/2016 hoàn thành, phục vụ cho Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình, 120 năm thị xã Hòa Bình và kỷ niệm 10 năm TP. Hòa Bình trở thành đô thị loại III). Do Dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm TP. Hòa Bình thi công trước, quá trình thi công dự án này sẽ san lấp tạo mặt bằng theo thiết kế, sau đó Dự án Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi trẻ đến kênh tiêu 20 lại đào bới xúc vận chuyển đất cát đi nơi khác để lấy mặt bằng đặt cống thoát nước thì sẽ gây lãng phí. Theo tính toán của Ban QLDA xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình, việc thi công trước đấu thầu tại gói thầu số 1 như Báo Đấu thầu đã phản ánh trên số báo ra ngày 12/1/2016, ngoài tiết kiệm kinh phí xây dựng cho Dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm TP. Hòa Bình, thì bảo thân công trình Chống úng, ngập từ Công viên Tuổi trẻ đến kênh tiêu 20 sẽ tiết kiệm được khoảng 400 triệu đồng.

Vì vậy, ngày 18/11/2015, Ban QLDA Xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình đã chủ động mời Công ty CP Việt Tùng (có địa chỉ tại phường Thái Bình, TP. Hòa Bình) đến làm việc và bàn bạc một số nội dung. Theo đó, Công ty CP Việt Tùng tự ứng trước kinh phí để giao lập phương án, biện pháp tổ chức thi công đoạn tuyến công thoát nước từ cọc D3 lý trình Km0+254 đến cọc H4 lý trình Km0+400 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt. Việc thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước theo lý trình trên phải được thực hiện trước khi Dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đa chức năng Quỳnh Lâm tiến hành san lấp mặt bằng nhằm tránh tình trạng vừa san lấp xong lại đào bới lên, rất lãng phí, tốn kém tiền của ngân sách nhà nước. Đơn vị giám sát thi công hiện trường là Ban QLDA Xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình. Và sau khi gói thầu trên có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu (hiện nay công tác lựa chọn nhà thầu đang ở bước đánh giá về mặt kỹ thuật), nếu Công ty CP Việt Tùng là nhà thầu trúng thầu thì sẽ tổ chức ký hợp đồng xây lắp theo quy định. Trong trường hợp, nếu Công ty CP Việt Tùng không trúng thầu gói thầu xây lắp thì Ban QLDA xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình có trách nhiệm đàm phán với nhà thầu trúng thầu gói thầu trên để có giải pháp thanh toán khối lượng mà Công ty CP Việt Tùng đã thực hiện.

Bên mời thầu cũng thừa nhận, sự việc thi công trước đấu thầu tại gói thầu trên mà Báo Đấu thầu nêu là đúng sự thật. Việc làm này cũng xuất phát từ việc chủ quan, nóng vội của Ban QLDA Xây dựng cơ bản TP. Hòa Bình và Ban xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với việc làm chưa đúng so với quy định về pháp luật đấu thầu.