Thêm 8 dự án thủy điện nhỏ và vừa tại Lào Cai hòa lưới điện quốc gia

(BĐT) - Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, dự kiến đến cuối năm 2017, Lào Cai sẽ có thêm 8 dự án thủy điện nhỏ và vừa hoàn thành phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia với công suất lắp máy là 166,3 MW.

Tính đến nay, Lào Cai đã cho phép 46 nhà đầu tư trong và ngoài nước khảo sát, lập dự án đầu tư 76 công trình thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn với tổng công suất lắp máy dự kiến là 1.132 MW, tổng vốn giá trị đầu tư trên 33.000 tỷ đồng. Trong số này, 37 dự án đã hoàn thành phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp máy là 621,8 MW, tổng giá trị đầu tư là 18.650 tỷ đồng; 17 dự án đang thi công với tổng công suất lắp máy 315,5 MW, tổng giá trị đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng; 18 dự án đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, đang tiến hành giải phóng mặt bằng để khởi công với tổng công suất lắp máy là 155,5 MW, tổng giá trị đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng; 4 công trình đang khảo sát lập dự án đầu tư với tổng công suất lắp máy dự kiến là 19,3MW, tổng giá trị đầu tư khoảng 600 tỷ đồng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, các dự án thủy điện đi vào hoạt động đã mang lại doanh thu cho các doanh nghiệp, đồng thời tăng sản lượng điện cung cấp trên địa bàn.      

Chuyên đề