Thêm 3,94 tỷ USD đầu tư vào TP.HCM trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số dự án cấp mới trong năm 2022 đã nâng tổng số dự án còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn TP.HCM đến ngày 20/12/2022 lên 11.273 dự án, với tổng vốn đăng ký là 55,84 tỷ USD.
TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về số dự án còn hiệu lực so với các tỉnh, thành trên cả nước
TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về số dự án còn hiệu lực so với các tỉnh, thành trên cả nước

Theo UBND TP.HCM, trong năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố, bao gồm dự án cấp mới, điều chỉnh vốn đăng ký và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp là 3,94 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2021.

Số dự án cấp mới giấy chứng nhận đầu tư là 893 với vốn đăng ký đạt 601,1 triệu USD, giảm 12,5% về vốn so với năm trước đó. Trong đó, hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy có 338 dự án, vốn đăng ký 176,9 triệu USD, chiếm 29,4% vốn đăng ký cấp mới; tiếp đó là hoạt động thông tin và truyền thông có 186 dự án, vốn đăng ký 139,3 triệu USD, chiếm 23,2%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 231 dự án, vốn đăng ký 107,5 triệu USD, chiếm 17,9%.

Trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Thành phố, Singapore dẫn đầu với 167 dự án, vốn đăng ký đạt 235,4 triệu USD, chiếm đến 39,2% vốn đăng ký cấp mới; tiếp theo là Nhật Bản với 86 dự án, vốn đăng ký 97,2 triệu USD, chiếm 16,2%; Hàn Quốc với 122 dự án, vốn đăng ký đạt 60,3 triệu USD, chiếm 10%.

Về điều chỉnh vốn đăng ký, có 192 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng 1,6 tỷ USD, tăng 42,4% so với năm 2021. Trong đó, Singapore là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong năm 2022, đạt 1.180,4 triệu USD, chiếm 73,7% vốn đăng ký điều chỉnh.

Về góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp, có 2.411 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với vốn góp là 1.738,6 triệu USD, giảm 9,8% so với năm 2021. Singapore và Hàn Quốc là hai quốc gia có tỷ trọng vốn góp cao, lần lượt chiếm 47,5% và 16,9%.

Số dự án cấp mới trong năm 2022 đã nâng tổng số dự án còn hiệu lực hoạt động trên địa bàn Thành phố đến ngày 20/12/2022 lên 11.273 dự án với vốn đăng ký là 55,84 tỷ USD. Qua đó, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về số dự án còn hiệu lực so với các tỉnh, thành trên cả nước.

Chuyên đề