Thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP để bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 179/CĐ-TTg về việc thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.
Thủ tướng yêu cầu ban hành các văn bản pháp luật để thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế trước ngày 10/4/2023. Ảnh: Lê Tiên
Thủ tướng yêu cầu ban hành các văn bản pháp luật để thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế trước ngày 10/4/2023. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

Bộ Y tế chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành các văn bản cần thiết khác thuộc thẩm quyền.

Để bảo đảm tiến độ đề ra, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Nghị quyết 30/NQ-CP được ban hành nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân. Trong đó, Chính phủ cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu trúng thầu vật tư, hóa chất cung cấp bằng Quỹ bảo hiểm y tế; hướng dẫn xác định giá gói thầu trong năm 2023; cho phép sử dụng trang thiết bị y tế được hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ và dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế đó được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán…

Chuyên đề