(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa triển khai dịch vụ công Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH trên ứng dụng VssID (BHXH số) của Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Thay đổi trực tuyến cách nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân

Theo đó, người hưởng các chế độ BHXH có thể đăng ký thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH từ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng cá nhân trực tuyến từ ứng dụng VssID.

Việc khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm giúp người tham gia BHXH hạn chế tối đa việc đi lại, tập trung đông người hoặc giao tiếp với người khác, đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 26/8/2021, thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ), ngành BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 332 đơn vị với 57.491 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 395,3 tỷ đồng tại 43/63 tỉnh, thành phố. Xác nhận danh sách cho 490.382 lao động của 23.347 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 351.863 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 21.453 đơn vị; 41.999 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.058 đơn vị; 895 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 5 đơn vị; 42.618 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 517 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc; 34.884 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 164 đơn vị; 18.123 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 150 đơn vị.