Tháo gỡ khó khăn trong bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

(BĐT) - Chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho các DNNVV, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đây là nghiệp vụ ngân hàng rất quan trọng trong bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn, chưa có nguồn lực hỗ trợ nhiều cho DNNVV. 
Thông qua bảo lãnh tín dụng, các DNNVV không đủ điều kiện về tài sản bảo đảm có thể tiếp cận được vốn vay từ ngân hàng. Ảnh: Tiên Giang
Thông qua bảo lãnh tín dụng, các DNNVV không đủ điều kiện về tài sản bảo đảm có thể tiếp cận được vốn vay từ ngân hàng. Ảnh: Tiên Giang

Thông qua BLTD, các DNNVV, nhất là các DN siêu nhỏ, có nhu cầu vay vốn nhưng không đủ điều kiện về tài sản bảo đảm có thể tiếp cận được nguồn vốn cần thiết từ ngân hàng thương mại (NHTM).

Từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg về quy chế bảo lãnh cho DNNVV vay vốn NHTM. Tới năm 2013, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ đội ngũ DN, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ra Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg về quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động của Quỹ BLTD cho DNNVV tại các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, hoạt động BLTD thời gian qua vẫn còn nhiều bấp cập.

Để giải quyết những bất cập này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 03, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện các cơ chế, chức năng về BLTD, nhất là việc xử lý những tồn đọng trong BLTD. Bộ cũng cần phối hợp với các địa phương đánh giá việc thực hiện Quyết định số 58, chủ trì, phối hợp với các bộ khác dự thảo Nghị định quy chế BLTD cho DNNVV song song với tiến trình sửa đổi, bổ sung Dự án Luật DNNVV đang được Quốc hội cho ý kiến, vì BLTD cũng là một nội dung quan trọng trong Dự thảo Luật.              

Chuyên đề