Thanh tra quản lý, bảo trì đường bộ tại Tuyên Quang: Phạt nhà thầu tư vấn vì vi phạm hợp đồng

(BĐT) - Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Sở Giao thông vận tải (GTVT) Tuyên Quang vừa được Thanh tra Bộ GTVT công bố đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ của Sở GTVT địa phương này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa.Nguồn Internet

Giám sát nhà thầu chưa chặt chẽ

Kết luận Thanh tra số 8689/KL-BGTVT của Thanh tra Bộ GTVT cho thấy, nhiều vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ của Sở GTVT Tuyên Quang. Cụ thể, đó là những hạn chế trong công tác tham mưu của Sở GTVT Tuyên Quang với UBND tỉnh này trong phê duyệt quy hoạch và lập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đấu nối đường nhánh vào đường quốc lộ; công tác chỉ đạo nhà thầu bảo trì đường bộ và việc cập nhật các quy định mới trong công tác lập và phê duyệt dự toán.

Theo Thanh tra Bộ GTVT, phê duyệt dự toán Gói thầu Sửa chữa đột xuất cầu Trầm Km178+104 Quốc lộ 37 có tồn tại, sai sót. Cụ thể, trong dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có nội dung chưa tính theo quy định của Thông tư 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Liên quan đến công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, qua thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT phát hiện Sở GTVT Tuyên Quang chưa điều chỉnh kịp thời giảm khối lượng bảo dưỡng thường xuyên trong hồ sơ mời thầu và Biên bản thương thảo hợp đồng đối với khối lượng mà Sở đã đặt hàng quý I, II/2015. Sở cũng chưa kịp thời kiểm tra, giám sát các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên nên còn để xảy ra một số vi phạm.

Theo Sở GTVT Tuyên Quang, công tác quản lý, bảo trì đường bộ tại địa phương này còn tồn tại có nguyên nhân từ việc các đoạn tuyến quốc lộ mà Sở được Tổng cục Đường bộ giao quản lý (khoảng 395,74km) trải dài trên nhiều vùng khác nhau, có địa hình miền núi phức tạp, nên công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ gặp nhiều khó khăn.

Phạt vi phạm hợp đồng với nhà thầu tư vấn

Để xử lý các vi phạm liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu, trong đó có công trình sửa chữa đột xuất cầu Trầm, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu, Sở GTVT Tuyên Quang rà soát, thẩm định, phê duyệt lại dự toán gói thầu công trình (sau khi đã khắc phục các sai sót) theo quy định; đàm phán, thương thảo với nhà thầu đã trúng thầu (theo hình thức chỉ định thầu) để giảm trừ giá trị gói thầu tăng lên do sai sót trong khâu lập, phê duyệt dự toán.

Thanh tra Bộ GTVT cũng yêu cầu sau khi rà soát, trên cơ sở các dự toán đã được phê duyệt lại theo đúng quy định, đối với các gói thầu đã quyết toán hoàn thành, Sở GTVT Tuyên Quang căn cứ các quy định pháp luật về đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng, hợp đồng…, xem xét trách nhiệm, phạt vi phạm hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra dự toán; xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thẩm định, phê duyệt dự toán. Đối với các gói thầu chưa quyết toán hoàn thành, thì thực hiện giảm trừ khi chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Sở GTVT Tuyên Quang cũng được yêu cầu phải tăng cường kiểm tra các nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, xử lý nghiêm vi phạm. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Chuyên đề