Thanh tra mua sắm kit test Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM ngay đầu 2022

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thanh tra Chính phủ vừa xây dựng, phê duyệt 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM, triển khai ngay trong quý 1/2022.

Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Thủ tướng, Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Một nội dung đáng chú ý trong báo cáo là việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã khẩn trương tổ chức triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện.

Đối với nhiệm vụ: “Có kế hoạch thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch vừa qua để chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2022.

Trong đó, Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội, TP.HCM.

Đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Nhiều địa phương có liên quan đến vụ án kit test Covid-19 Việt Á đang được làm rõ

Nhiều địa phương có liên quan đến vụ án kit test Covid-19 Việt Á đang được làm rõ

Trên cơ sở đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, phê duyệt 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM.

Hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thanh tra việc mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra nói trên ngay trong quý 1/2022, đồng thời, sẽ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong đó sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

Lập 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra 4 địa phương

Đối với nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan thành lập đoàn công tác đến làm việc, kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư ở địa phương mà việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ”, Tổng Thanh tra Chính phủ đã phân công các đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ tham mưu thành lập 4 đoàn công tác liên ngành. Các đoàn này sẽ do Thanh tra Chính phủ chủ trì để tiến hành kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP.HCM.

Đến nay, đã ban hành Quyết định thành lập 2 đoàn công tác liên ngành để thực hiện việc kiểm tra tại Khánh Hòa, Đà Nẵng. Còn lại đang trong quá trình phối hợp, đề nghị cử cán bộ tham gia đoàn và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, trao đổi nội dung liên quan. Dự kiến các Đoàn công tác sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 1/2022.

Chuyên đề