Công ty CP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí có nhu cầu thanh lý tài sản của công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung: Thanh lý 01 máy nén khí INGERSOLL RAND - HP750, lưu lượng 21 m3/phút, năm sản xuất 2008, giao hàng tại kho bên bán, TP. Vũng Tàu.

2. Giá khởi điểm: 297.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng). Giá bao gồm thuế VAT.

3. Giá bán 1 bộ hồ sơ: 200.000 đồng.

4. Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng. Đặt cọc vào tài khoản Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí.

5. Thời gian mua hồ sơ yêu cầu: Từ 08h00, ngày 08/06/2020 đến 15h00, ngày 15/06/2020.

6. Địa điểm, thời gian xem tài sản: Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí.

7. Nộp hồ sơ đề xuất (đấu giá) và nộp tiền đặt cọc trước: Từ 08h00, ngày 08/06/2020 đến trước 15h00, ngày 15/06/2020.

8. Thời điểm đóng thầu: Lúc 15h00, ngày 15/06/2020 tại Công ty DOBC.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí. Đ/c: Số 35G đường 30-4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3835888; Fax: 0254.3835883.