Thành lập Tổ Chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng ĐBSCL

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016 - 2020. 
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tường Lâm
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Tường Lâm

Theo Quyết định, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ là đồng Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo.

Tổ Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai Quy chế.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư