(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 895/QĐ-TTg thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung tại TP. Cần Thơ. Theo đó, Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ có diện tích 200.219 m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, do Quỹ Đầu tư phát triển TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ

Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ được áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ theo quy định.

Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ quyết định thành lập tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ theo quy định, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.