• Dự án KCN hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng: Đề xuất đầu tư công

    07/04/2020 14:00

    (BĐT) - TP. Đà Nẵng đã và đang kêu gọi đầu tư vào Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung - giai đoạn 1. Nhằm tạo quỹ đất thu hút các dự án sản xuất phục vụ 2 khu công nghệ này, Thành phố dự kiến quy hoạch 102,31 ha cho Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng kinh phí 235,113 tỷ đồng. TP. Đà Nẵng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư Dự án theo đầu tư công.

chuyên đề

Kết nối đầu tư