Thanh Hóa thành lập 5 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn vừa ký Quyết định 1128/QĐ-UBND ngày 6/4/2023 về việc thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó 5 Tổ công tác được thành lập do ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh và 4 Phó Chủ tịch UBND Tỉnh gồm: ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; ông Mai Xuân Liêm, ông Lê Đức Giang và ông Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác là tham mưu giúp UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do Tỉnh quản lý, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/11/2023.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động làm việc với từng chủ đầu tư, đơn vị có liên quan để nắm bắt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm, các dự án ODA, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án do UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh giao.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định là trên 12.505 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là trên 8.805 tỷ đồng. Vốn ngân sách Trung ương là gần 3.700 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn được giao, tỉnh Thanh Hoá đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết trên 10.335 tỷ đồng, bằng 82,6% kế hoạch.

Ước tính, giá trị khối lượng thực hiện 2 tháng đầu năm đạt 1.034 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch giao chi tiết; giải ngân đến ngày 28/2/2023 là 989 tỷ đồng (bằng 9,6% kế hoạch giao chi tiết, cao hơn 2,9% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước). Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 937,4 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương là 51,5 tỷ đồng.

Chuyên đề