(BĐT) - UBND thị xã Bỉm Sơn vừa cho biết, từ ngày 23/3/2018 - 24/4/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư cho Dự án Khu dân cư phố chợ tại Khu nội thị số 2 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án là 325,3 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế.

UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, tổng diện tích thực hiện Dự án là gần 247.000 m2, gồm diện tích đất ở mới, đất cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao, đất giao thông tĩnh, đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật….