(BĐT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa tổ chức mở thầu các gói thầu thuộc Dự án Các hoạt động xúc tiến du lịch phục vụ Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo thông tin cập nhật vừa được nhà thầu cung cấp cho Báo Đấu thầu, Biên bản mở thầu Gói thầu Sản xuất bản đồ du lịch Thanh Hóa cho thấy, có 3 nhà thầu đã mua hồ sơ yêu cầu (HSYC) và nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng quy định là Công ty CP Phát triển công nghệ bản đồ; Công ty CP In Hà Nội; Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam. Về thời hạn thực hiện hợp đồng, các nhà thầu chào lần lượt là 20 ngày, 30 ngày và 25 ngày. Về giá dự thầu sau giảm giá của các nhà thầu tham dự, Công ty CP In Hà Nội có giá chào thấp nhất (190 triệu đồng) và Công ty CP Phát triển công nghệ bản đồ có giá chào cao nhất (349,5 triệu đồng).

Đối với Gói thầu Sản xuất sách ảnh Khoảnh khắc du lịch Thanh Hóa và Gói thầu Sản xuất sách du lịch Thanh Hóa song ngữ Việt – Anh, 3 nhà thầu mua HSYC và nộp HSĐX là Công ty TNHH MTV Thiết kế và giải pháp thương hiệu Bảo Quân, Công ty CP In Hà Nội và Công ty TNHH HALI.

Giá dự thầu sau giảm giá đối với Gói thầu Sản xuất sách ảnh Khoảnh khắc du lịch Thanh Hóa của 3 nhà thầu nêu trên lần lượt là 347,6 triệu đồng, 300 triệu đồng và 346 triệu đồng.

Đáng lưu ý là trong cả ba gói thầu này, Công ty CP In Hà Nội đều là nhà thầu bỏ giá thấp nhất.

Nhà thầu cũng cho biết, mặc dù có nhiều nhà thầu nộp HSĐX, nhưng đến tham dự Lễ mở thầu chỉ có đại diện của 2 nhà thầu, gồm: Công ty CP In Hà Nội và Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam.

Liên quan đến Dự án, trước đó, Báo Đấu thầu đã liên tục phản ánh kiến nghị của nhà thầu về việc làm rõ thời gian thực hiện hợp đồng và phạm vi công việc nêu trong hồ sơ yêu cầu (HSYC) các gói thầu chào hàng cạnh tranh. Sau khi Báo Đấu thầu phản ánh sự việc, Bên mời thầu đã gia hạn thời gian phát hành HSYC và cụ thể hóa phạm vi công việc của các gói thầu. Nội dung trên được Báo Đấu thầu phản ánh qua các bài viết như: “Thanh Hóa: Hợp thức hóa việc lựa chọn nhà thầu?” (số báo 25 ra ngày 14/2/2017); “Thanh Hóa tiếp thu phản ánh của nhà thầu” (số báo 26 ra ngày 15/2/2017); Thanh Hóa: Gia hạn thời gian phát hành HSYC (số báo 28 ra ngày 17/2/2017).